• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/01
  • تعداد بازدید: 480
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ساختمان مجموعه ای از اجزاء سازه ای است که به وسیله اتصالات به یکدیگر پیوند یافته اند بررسی سازه ها پس از وقوع زلزله نشان داده اند که اتصالات نقش مهمی در پایداری و تأمین مقاومت سازه ایفا می کنند. در زمان طراحی سازه اگر تمام زوایای رفتاری اتصالات به خوبی مورد ارزیابی قرار نگیرند به صورت حلقه های ضعیف این پیوند درآمده و یا میزان دقت تحلیل سازه را تحت الشعاع قرار می دهند که در نتیجه ایمنی و خدمت دهی ساختمان را دچار مخاطره می سازد. طبق بررسی های انجام گرفته جدی ترین تنش ها در اتصالات در جایی که تیر به ستون متصل می شد اتفاق می افتاد. چون اتصال تیربه ستون جزء نقاط حساس، مهم وتأثیر گذار در رفتار سازه های خمشی محسوب می شود، محققان راهکارهای مختلفی جهت دورکردن مقطع بحرانی از سطح مشترک تیر و ستون ارائه نمودند. اتصالات با ورق روسری و زیر سری یکی از راه های تقویت اتصال است که در این پژوهش با پیشنهاد طرح جدید از ورق روسری، صلبیت اتصال مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های ساخته شده با ضخامت متفاوت مورد آزمایش قرار گرفت. عملیات بارگذاری توسط جک مجهز به نیرو سنج انجام گرفته و جابجایی توسط گیج های جابجایی سنج (دایال گیج) اندازه گیری شده است سپس نمودار ممان - دوران برای اتصال ترسیم گردیده و در نهایت سختی دوران از نمودار استخراج شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم