همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی اثر بازدارندگی تغذیه چند ترکیب طبیعی روی شپشه برنج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/11/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/11/19
  • تعداد بازدید: 357
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اثر بازدارندگی تغذیه ای پودر گیاهان سیر، گردو، رزماری، اوکالیپتوس، نعناع، گزنه، آقطی، درمنه و قرص مانا روی شپشه برنج sitophilus oryzae مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات زیست سنجی در دمای 2±27 و 4 تکرار انجام شد. برگ های کلیه گیاهان مورد مطالعه در سایه و دور از نور آفتاب و در دمای معمولی اتاق خشک شدند. حشرات مورد مطالعه نیز بعد از جمع آوری در شرایط آزمایشگاه تکثیر شدند. سپس بعد از 7 و 14 روز، میزان مصرف تغذیه آفات انباری، وزن شده و اثر بازدارندگی ثبت شد. تجزیه آماری وزن دیسک های تیمار شده نشان داد که کم ترین میزان تغذیه حشرات کامل 7 روز پس از تیمار از دیسک تیمار شده با پودر درمنه (بازدارندگی تغذیه = 68.17) مشاهده شد. درحالی که بیش ترین میزان تغذیه حشرات از دیسک های تیمار شده با پودر اوکالیپتوس (بازدارندگی تغذیه= 13.02) بود. با گذشت 14 روز از زمان تیمار نیز بیش ترین شاخص ضدتغذیه ای در دیسک های تیمار شده با پودرآقطی (بازدارندگی تغذیه= 44.97 درصد) بود که این میزان به طور معنی داری بالاتر از دیسک های تیمار شده با سایر مواد آزمایشی بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها