• بررسی عوامل تاثیر گذار بر وضعیت اجتماعی شهرهای متاثر از حضور صنعت نفت ( شهر سروستان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/08/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/08/15
  • تعداد بازدید: 369
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به دنبال تغییر در شرایط و عوامل تاثیر گذار بر وضعیت اجتماعی شهرها متاثر از حضور صنعت نفت در سال های اخیر، محله های شهری جایگاه خاصی در شکل گیری شهرها، بخصوص شهرهای نفتی که در مجاورت این صنعت می باشد؛ داشته است. شهرها دارای درون مایه بزرگ اجتماعی و فرهنگی هستند که تنها بازآفرینی فرهنگ شهروندی و توجه به محلات به عنوان بستر زندگی اجتماعی شهروندان، منجر به وضعیت اجتماعی می گردد. بنابراین با شناخت صحیح از وضعیت اجتماعی در راستای حضور صنعت نفت که باعث می شود؛ این نوع شهرها از معضلات بسیاری مانند مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی رنج  می برند. با توجه به اهمیت و ضرورت بحث نقش وضعیت اجتماعی در راستای حضور صنعت نفت، لازم است که از روش ها و ابزارهای جدیدی که بتواند در تصمیم گیری به برنامه ریزان کمک نماید، استفاده نمود. دراین پژهش سعی بر آن داریم تا شناخت عوامل تاثیر گذار بر وضعیت اجتماعی شهر سروستان متاثر از حضور صنعت نفت را بررسی و میزان اهمیت آن را مشخص نمائیم و با توجه به این عنوان بتوانیم راهکارهایی را جهت استفاده بهتر شهروندان شهر سروستان ارائه نمائیم. این پژوهش با توجه به اهداف ارائه شده از نوع پژوهش های کاربردی و بر حسب رویکرد تحقیق، توصیفی -  تجویزی می باشد. که می توان از نتایج بدست آمده دراین پژوهش جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده کرد. در این پژوهش از ابزارهایی مانند پرسش نامه استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss  استفاده شده است .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها