همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • شناسایی مدل های تعالی پروژه و شاخص های رتبه بندی آن با رویکرد تحلیل عاملی تائیدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1396/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1396/12/10
  • تعداد بازدید: 480
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در فضای رقابتی موجود در اجرای بهینه پروژه ها، مدل های مختلفی به منظور ارزیابی، عارضه یابی و تعالی سازمان و پروژه ها پدید آمدند. با ظهور مدل های بلوغ و تعالی پروژه، این مدل ها در پیوند با معیارهای موفقیت پروژه تلاش نموده اند تا با استفاده از یک روش گام به گام، پروژه ها و سازمان های پروژه محور را در کسب موفقیت یاری دهند. به کارگیری یک مدل تعالی به عنوان یک متدولوژی ارزیابی پروژه باید مناسب یک سازمان خاص باشد در غیر اینصورت پروژه ها و به دنبال آن سازمان با چالش های فراوان روبرو خواهد شد. برای این منظور ابتدا باید شاخص های رتبه بندی مدل ها شناسایی شوند و سپس توسط این شاخص ها، مدل ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گیرند. در پژوهش حاضر، ابتدا با مطالعه ادبیات، 11 مدل در زمینه بلوغ و تعالی و هم چنین 41 شاخص برای رتبه بندی مدل های تعالی شناسایی شد و سپس با نظر خبرگان، این شاخص ها ابتدا مورد تائید قرار گرفته و در قالب 5 دسته (ساختار، ارزیابی، اعتبار، سفارشی سازی و محتوا) دسته بندی شدند. در ادامه با استفاده از روش تحلیل عاملی تائیدی و نرم افزار pls شاخص ها، غربالگری شد و 20 شاخص مورد تائید قرار گرفت تا شبکه شاخص ها شکل بگیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها