• تحلیلی بر الویت بندی مسیرهای پیوسته گردشگری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (anp)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 505
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  روش های ارزیابی چند معیاره کاربرد وسیعی در همه علوم از جمله در شهرسازی پیدا کرده اند. از بین این روش ها، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (anp) روشی است که ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم را از طریق جایگزینی ساختار سلسله مراتبی با ساختار شبکه ای در نظر می گیرد. به همین دلیل در سال های اخیر استفاده از anp در اغلب زمینه ها افزایش پیدا کرده است. هدف این پژوهش، الویت بندی کردن مسیرهای پیوسته گردشگری حوزه ی میانی غربی شهر مشهد با استفاده از روش تحلیل شبکه ای anp می باشد. که در این مقاله ابتدا مسیرهای گردشگری با تکیه بر اسناد فرادست شهری و تجزیه و تحلیل های نگارنده انتخاب می شوند و معیارهای مورد تجزیه و تحلیل نیز از طریق، استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در امر برنامه ریزی و طراحی شهری و نیز بهره گیری از نمونه های موجود در ایران و هم چنین دیدگاه صاحب نظران و مشاهدات میدانی و... تعیین می شوند. روش سنجش شاخص های مسیرهای پیوسته گردشگری به منظور جذب گردشگر با تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای anp با استفاده از نرم افزار superdecisions صورت گرفته است. روش این پژوهش با توجه به موضوع، روش کاربردی و شیوه مطالعه آن برحسب روش و ماهیت تحقیق توصیفی -تحلیلی می باشد. بر طبق آن اولین مسیر های پیوسته گردشگری به ترتیب شامل: محور گردشگری احمدآباد و کوهسنگی در الویت بندی اول مسیرهای گردشگری قرار گرفته اند و مقدار عددی یکسان می باشند. و محور سجاد دومین محور گردشگری و محور راهنمایی سومین و آخرین محور هم خیام می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها