• تحلیل ریسک مدیریت بحران در ساخت و ساز مراکز درمانی (مطالعه موردی بیمارستان ها)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 489
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از واقعیات اجتماعی که در هنگام برنامه ریزی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه باید با آن مواجه شد، شیوع بی تفاوتی نسبت به این فعالیت ها است. بی تفاوتی احتمالاً بزرگترین مانع در آمادگی برای مقابله با حوادث است. هر برنامه آماده سازی باید نسبت به ایجاد انگیزه در پرسنل و مسئولان توجه کافی داشته باشد وگرنه از همان شروع محکوم به فناست. لذا بیمارستان ها ازجمله مراکز مهمی هستند که هنگام وقوع سوانحی مثل زلزله، جنگ و ... محل رجوع آسیب دیدگان می باشند. بیمارستان به لحاظ مواجه مستقیم با وضعیت سلامت و بیماری انسان ها، از سازمان های پیچیده به شمار می روند به همین خاطر سطح کیفی خدمات در این سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه بیمارستان ها نقش کلیدی در درمان، مراقبت و کاهش شدت آسیب های مصدومان دارند، وجود برنامه های مختلف تحت مجموعه مدیریت بحران ضروری به نظر می رسد. یکی از ابزارها برای رویارویی نظام مند با حوادث و مدیریت صحیح آن ها، وجود سامانه مدیریتی حادثه (ics) هست. سامانه مدیریتی حادثه (ics) روشی برای مدیریت، کنترل و هماهنگی کلیه منابع در صحنه های مختلف حوادث هست. در این مقاله ابتدا بحران تحلیل و طبقه بندی شده است. در ادامه نحوه مدیریت بحران و اقدامات هنگام وقوع بحران بیان شده است. سپس فضاهای بیمارستانی بررسی شده و درنهایت سامانه مدیریتی حادثه (ics) برای فضاهای بیمارستانی ارائه گردیده است. این پژوهش از منظر ماهیت، تحقیقی توصیفی است و از مطالعات کتابخانه ای به همراه نظر خبرگان استفاده شده است. نتایج این پژوهش می تواند به سازماندهی و مدیریت افراد برای مقابله با بحران های طبیعی و انسان ساز کمک کند و از پیشروی فزاینده بحران پیش گیری کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم