• بررسی شاخص های بهره وری آب در محصول گندم در حوزه آبخیز تلوار- مهرآباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 295
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این تحقیق به منظور ارزیابی مصارف آب بخش کشاورزی، شاخص های آب مجازی و بهره وری آب در تولید محصول گندم در حوضه تلوار واقع در استان کردستان بررسی شد. داده های هواشناسی و اقلیمی ایستگاه های موجود در محدودۀ طرح جمع-آوری شد. از آنالیز داده های درازمدت هواشناسی، میزان تبخیر و تعرق و آب مصرفی گیاه محاسبه شد. میزان عملکرد محصول از داده های آماری استان استخراج شد. نتایج بهره وری فیزیکی مقدار 45.0 کیلوگرم ماده خشک بر متر مکعب را برای محصول گندم نشان داد.  نتایج نشان داد که سهم آب سبز و آب آبی در تولید گندم تقریبا یکسان است. به عبارت دیگر با توجه به شرایط اقلیمی، زمان کشت و نحوه رشد محصول، بارندگی های منطقه تأثیر بسیاری در تأمین نیاز آبیاری گندم خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها