• تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشد medicago sativa در شرایط گلخانه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 285
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گیاهان در طول دوره رشد خود در معرض تنش های گوناگونی قرار می گیرند و کمبود آب یکی از چالش ها برای تولید محصول در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران می باشد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1396 اجراء شد. تیمارهای آزمایشی شامل سوپر جاذب (هیدروژل) در سه سطح 0 (شاهد)، 10 و 30 گرم در کیلوگرم بودند. در پایان دوره رشد گیاه، پارامترهایی نظیر وزن تر گیاه، درصد استقرار، حجم گیاه، نشت الکتریکی، غشای سلولی، ارتفاع گیاه، محتوی آب بافتی گیاه، کلروفیل، وزنخشک اندام هوایی، سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک و تر ریشه محاسبه شدند. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای مورد بررسی بر وزن تر گیاه، درصد استقرار، حجم گیاه، نشت الکتریکی و غشای سلولی در سطح اطمینان 99 درصد معنی داری شد. در حالی که اثر این تیمارها بر ارتفاع گیاه، محتوی آب بافتی گیاه، کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ، طول ریشه، حجم ریشه، وزن خشک و تر ریشه معنی دار نبود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها