• شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداری تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 458
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی ورزشی در شهرداری تهران بود.

  روش کار: تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد و گردآوری داده ها به صورت میدانی انجام گرفته است. ابتدا با بررسی ادبیات پیشینه، مطالعات کتابخانه ای و پیشینه پژوهش پیش زمینه ای برای انجام تحقیق تهیه و 30 عامل مرتبط با کارآفرینی شناسایی شد. این عوامل در قالب پرسشنامه میان 32 نفر از صاحب نظران و کارمندان شهرداری تهران توزیع و از آنان خواسته شد به هر عامل بسته به اهمیت آن امتیازی از 1 تا 10 اختصاص بدهند. در نهایت پس از معدل گیری از امتیازات داده شده 17 عامل که متوسط امتیاز بالاتر از 7.5 کسب کرده بودند از بین کار عوامل استخراج و به عنوان عوامل مرتبط با کارآفرینی ورزشی در شهرداری تهران شناخته شدند. به منظور بدست آوردن روایی از شیوه مطالعات کتابخانه ای و جستجو در اینترنت و مصاحبه با خبرگان استفاده شد و در ادامه بعد از وارد کردن داده ها در spss بر اساس ضریب آلفای بدست آمده (0.97) پایایی پرسشنامه تایید شد.

  یافته ها: عوامل زیر به عنوان عوامل مرتبط با کارآفرینی ورزشی در شهرداری تهران شناخته شدند: هدف گرایی فرد، قدرت تصمیم گیری، تقبل مسئولیت فعالیت های کارآفرینانه، توانایی فرد در شناسایی فرصت ها، داشتن آزادی عمل در سازمان، دیدگاه مدیریت ارشد نسبت به کارآفرینی، شیوه های تشویق و ارائه پاداش به رفتارهای ابتکاری و خلاق، پیشرو بودن سازمان در زمینه های مرتبط با ورزش، دسترسی کارکنان به اطلاعات، تعهد سازمان نسبت به فعالیت های کارآفرینانه، وجود برنامه راهبردی (استراتژیک) برای سازمان، نیروی انسانی مستعد و فنی، نظام تحقیق و توسعه کارامل، نظام ارزیابی عملکرد مناسب، تخصص گرا بودن سازمان، شایسته سالاری.

  نتیجه گیری: به نظر می رسد برای ارتقا سطح کارآفرینی ورزشی در شهرداری تهران می بایست برای هر کدام از عوامل شناسایی شده اهمیت قائل شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها