همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی جایگاه سلسله مراتب مکان های مذهبی در معماری ایرانی (نمونه موردی مسجد امام اصفهان و مسجد گوهر شاد مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/20
  • تعداد بازدید: 393
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  معماری ایرانی متأثر از اندیشه و نگرش هایی در هر دوره بوده است و کالبد آن همواره با تفکرات بنیادین ارتباط داشته است. در این بین اصل سلسله مراتب یکی از اصول حاکم بر جهان هستی است. سلسله مراتب فضایی در معماری ایرانی به بررسی چگونگی چیدمان فضاها در کنار یکدیگر می پردازد. این مسئله نشان دهنده ی نمود سلسله مراتب فضایی غالب در مجموعه های عبادی از آتشکده ها تا کلیساهای معاصر می باشد. مساجد و فضاهای مذهبی به دلیل موضوعیت خاص معنوی و روحانیشان؛ دارای سلسله مراتبی پیچیده شده اند که علاوه بر سلسله مراتب عملکردی و فضایی و بصری و فرمی و ... که در اکثر ابنیه سنتی و مذهبی جهان قابل شناسایی است و دارای مفاهیم دیگری از سلسله مراتب در بطن خود نیز می باشند که لایه های عمیق تری از وجود آدمی را مورد مخاطب قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر مشاهدات صورت گرفته از مسجد امام اصفهان و مسجد گوهر شاد صورت گرفته است و در پایان این نتیجه بدست آمده است که نتایج تحقیق نشان می دهد در سلسله مراتب مسجد این ویژگی ها وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها