• مطالعه نظری جذب مولکول کربن دی اکسید و مکانیسم شکستن آن روی نانو خوشه فلزی mo4ni

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/07
  • تعداد بازدید: 392
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پروژه فرایند جذب و شکستن مولکول کربن دی اکسید بر روی نانو خوشه های آلیاژی mo4ni از طریق نظریه تابعیت چگالی بررسی شد نتایج نشان داد که مولکول کربن دی اکسید در حالتی که اتم کربن به اتم مولیبدن متصل شود و به هنگام شکستن بهر دوقسمت روی اتم مولیبدن متصل بماند هم از لحاظ سینتیکی و هم از لحاظ ترمودینامیکی مساعد می باشد. بررسی چگالی های الکترونی بعد از جذب مولکول روی خوشه فلزی نشان می دهد که چگالی الکترونی بین اتم مولیبدن و اتم کربن زیاد شده که نشان دهنده برهمکنش قوی بین مولکول و خوشه فلزی می باشد. بررسی بارهای اتمی nbo نشان می دهد که اتم مولیبدن از مولکول الکترون می گیرد و اتم نیکل به مولکول کربن دی اکسید الکترون می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها