• اخلاق کاری و ارزیابی عملکرد در سازمان های اقتصادی (امور مالیاتی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/10
  • تعداد بازدید: 707
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  عرصه اخلاق همواره دغدغه های زیادی برای دولت ها به دنبال داشته است. سقوط معیارهای اخلاقی و رفتاری، می تواند اثرات غیرقابل جبرانی در عملکرد دولت ها و در نهایت اضمحلال جوامع ایفا کند. از این رو دولت ها می کوشند تا با یاری و نقش آفرینی سازمان های دولتی، اقداماتی را در راستای ارتقای اخلاق در جامعه به انجام برسانند. اخلاق حرفه ای، تأثیر چشم گیری بر فعالیت ها و نتایج سازمان دارد. اخلاق حرفه ای، بهره وری را افزایش می دهد. ارتباطات را بهبود می بخشد و درجه خطرپذیری را کاهش می دهد. از سوی دیگر بیشتر مدل های ارزیابی عملکرد با تاکید بر سودآوری و استفاده بهینه از منابع به بحث بهره وری سازمان ها توجه داشته اند که حتی در خصوص ارزیابی عملکرد کارکنان به نحوه انجام امور محوله توجه شده است. آن چه که در خصوص مدل های ارزیابی عملکرد تاکنون بدان کمتر توجه شده است موضوع ابعاد اخلاقیات است. چرا که نبود اخلاق در یک سازمان باعث خواهد شد کارکنان در یک محیط بی روح و ماشینی فعالیت نموده که در بلند مدت می تواند بر کاهش عملکرد کارکنان تاثیر گذار باشد. بنابراین می توان بیان داشت که عملکرد تابعی از اخلاقیات نیز می باشد. هدف از این پژوهش تحلیلی بر اخلاق کاری و ارزیابی عملکرد در سازمان های اقتصادی (امور مالیاتی) می باشد.سازمان مالیاتی کشور نیز طی منشورهای اخلاقی خود و با توجه به ماموریت خطیر مهمی که در جامعه دارد باید همواره بحث اخلاقیات را سر لوحه کار خود قرار داده و بدان توجه نماید. بنابراین در این پژوهش عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای، ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان، نقش اخلاق در عملکرد سازمان های اقتصادی (سازمان مالیاتی) مورد بررسی قرار گرفته شده و اهداف ارزیابی عملکرد، رویکردها و روش های ارزیابی عملکرد و عوامل موثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد سازمان های اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها