• تأثیر خطای ساخت تیر پیوند میانی در رفتار اتصالات خمشی ستون درختی فولادی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 409
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نقص های هندسی در اثر خطاهای اجتناب ناپذیر که طی فرآیند ساخت یا نصب اعضای سازه ای به وجود می آید، ممکن است عملکرد سازه ی فولادی را تحت تأثیر قرار دهد. گاهی در اجرای قاب های خمشی با اتصالات ستون درختی، طول تیر پیوند میانی بعد از ساخت با اندازه ی مندرج در نقشه های اجرایی تطبیق کامل ندارد و بنابراین در محل وصله فلنجی تیرها فاصله ای بین ورق های انتهایی مشاهده می شود. در پژوهش حاضر تأثیر مقادیر مختلف خطای ساختِ مربوط به طول تیر پیوند میانی بر روی رفتار اتصالات ستون درختی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا اثر خطای ساخت مذکور در یک سه قاب خمشی فولادی، توسط نرم افزار 2000 sap در نظر گرفته شد و نیروهای داخلی ایجاد شده در اعضا استخراج گردید. سپس رفتار غیرخطی مدل های سه بعدی از اتصال درختی یک تیر به ستون کناری از این قاب ها تحت اثر نیروهای ناشی از خطای ساخت، با نرم افزار اجزای محدود ansys workbench مورد بررسی قرار گرفت. در مدل های اجزای محدود، خواص غیرخطی مصالح، غیرخطی هندسی و هم چنین رفتار غیرخطی تماس ورق های انتهایی منظور شده است. در این تحقیق مشاهده شد که خطای ساخت تیر پیوند میانی موجب ایجاد تنش های قابل توجهی در سخت کننده های ورق انتهایی متصل به تیر پیوند میانی می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها