اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره ای با استفاده از توابع گرین بار رینگی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 912
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف اصلی این مقاله تحلیل یک نیم فضا با رفتار همسان (ایزوتروپ) جانبی است که تحت اثر صفحه صلب دایره ای با تغییرمکان دلخواه روی سطح نیم فضا قرار دارد. بدین منظور ابتدا با مجزاسازی معادلات تعادل با استفاده از توابع پتانسیل هو-نواکی-لخنیسکی، معادلات به دست آمده با استفاده از سری فوریه و تبدیل هنکل در دستگاه مختصات استوانه ای برای بار با توزیع رینگی با امتداد دلخواه حل شده و تغییرمکان ها و تنش های محیط به عنوان توابع گرین تغییرمکان و تنش بدست می آیند. پس از آن با اعمال نیرو با توزیع رینگی و با دامنه مجهول در رینگ های متفاوت، تغییرمکان زیر بار تعیین می شود. وابسته به اینکه هدف تعیین تنش ها تحت اثر تغییرمکان قائم، افقی و یا چرخشی صلب باشد، شرایط هر یک به تغییرمکان نیم فضا در تماس با صفحه صلب اعمال شده و دامنه نیرو با توزیع رینگی در رینگ های متفاوت تعیین می شود. نشان داده می شود که نتایج به دست آمده برای حالت سادۀ محیط همسان بر نتایج موجود منطبق می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها