• اثر یک دوره تمرینات همزمان استقامتی-مقاومتی بروی عملکرد تیروئیدی زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 377
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله اثر یک دوره تمرینات همزمان استقامتی-مقاومتی بروی عملکرد تیروئیدی زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق

  اختلال عملکرد تیروئید از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز در عموم مردم دنیاست که بخصوص در زنان یائسه شایع تر است در این محدوده سنی اختلال عملکرد تیروئید در جنس مونث از مذکر بیش تر است. هدف از انجام این پژوهش اثر یک دوره تمرین 8 هفته همزمان استقامتی-قدرتی بر عملکرد هورمون های تیروئیدی زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق بود. جامعه آماری زنان یائسه دارای اضافه وزن و چاق شهر رشت بودند که به طور داوطلبانه 22 نفر داوطلب واجد شرایط به صورت تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. در این تحقیق نمونه های پژوهش 8 هفته تمرین، هفته ایی 3 روز به مدت 90 دقیقه در هر جلسه، تمرینات خود را انجام دادند. قبل و پس از 8 هفته تمرین ورزشی از برنامه تمرینی اندازه گیری های اولیه آزمایشات خونی از نظر میزان هورمون های تیروئیدی (t4 و (tsh انجام شد.

  نتایج: با توجه به نتایج آزمون ویلکاکسون در پیش و پس آزمون در شاخص tsh در گروه تمرینی تفاوت معنی داری بوجود آمد که نشان دهنده افزایش آن پس از تمرین بود. نتایج کروسکال والیس جهت مقایسه بین گروهی نشان داد که که بین دو گروه در t4 و tsh در پیش و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد.

  بحث و نتیجه گیری: اختلال عملکرد تیروئید با علائم تحت بالینی در زنان میانسال افزایش دارد و با توجه به عوارض ناشی ازعدم تشخیص ودرمان این اختلالات، توصیه می شود بیماریابی برای اختلال کارکرد تیروئید از سنین حوالی یائسگی شروع شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد یک دوره تمرینات ورزشی باعث بهبود در عملکرد تیروئیدی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها