• بررسی نمای دوپوسته بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/06/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/06/25
  • تعداد بازدید: 250
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی نمای دوپوسته بر کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها

  در ایران حدود 40 درصد انرژی کشور در حوزه ی ساختمان و معماری مصرف می شود، لذا طرح ساختمان هایی در جهت کاهش مصرف انرژی و تامین آسایش حرارتی بنیان نهاده شده است. هم چنین یکی از عوامل مهم در تامین آسایش حرارتی و بهبود رفتار حرارتی، پوسته ی ساختمان است که به عنوان جداکننده ی فضای داخلی و محیط خارجی نقش مهمی را ایفا می کند.

  استفاده از نمای دوپوسته از عناصر معماری پایدار محیطی، رو به فزونی گذارده است. در صورت داشتن یک نگرش جامع و نیز روشن بودن اهداف مورد نظر، سیستم ذکر شده انعطاف پذیری کافی برای مواجهه با تغییرات آب و هوایی در انواع ساختمان ها با کاربری های مختلف را خواهد داشت. پیچیدگی و انعطاف پذیری این سیستم با شرایط مختلف آب و هوایی، دقت بسیار زیادی را برای طراحی طلب می کند. با توجه به موضوع پژوهش از آنجا که سیستم نمای دو پوسته پیچیده است و هم چنین چگونگی عملکرد آن بر پارامترهای مختلف ساختمان و تعاریف متفاوت از نمای دوپوسته و تاثیرات آن بر بهبود عملکرد حرارتی به منظور گسترش این فناوری و با توجه به موضوع تحقیق و برای آشنایی بیش تر ابتدا ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، ویژگی های مرتبط با نماهای دوپوسته و تعریف های مرتبط با موضوع پرداخته می شود.

  شیوه تحقیق و پژوهش پیش رو بر اساس روش تحلیلی توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات و به دست آوردن نتایج مطلوب ارائه راهکارهای مناسب از ابزاری همچون کتب و مقالات علمی استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها