• تحلیل تطبیقی تصویرسازی های زنانه در شعر فروغ فرخزاد و مرام المصری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1399/05/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/05/15
  • تعداد بازدید: 232
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تحلیل تطبیقی تصویرسازی های زنانه در شعر فروغ فرخزاد و مرام المصری

  یکی از تکنیک های مهم در شعر، تصویرسازی است. از ابعاد کلیدی تصویرسازی می توان به تصویرسازی زنانه اشاره کرد که در اشعار «فروغ فرخزاد و مرام المصری» مشهود است. هدف پژوهش حاضر تحلیل تطبیقی تصویرسازی های زنانه در شعر فروغ فرخزاد و مرام المصری است. فروغ فرخزاد شاعری ایرانی است که اشعار زنانه و عاشقانۀ آن ثابت شده است و در اشعارش به عشق به معشوق، احساسات و عواطف زنانه و همچنین انتظار، ناامیدی و... پرداخته است. مرام المصری نیز شاعری عرب زبان و اهل سوریه است که بیشترین اشعار زنانه خود را در حوزه جنگ بیان کرده است. هرچند مصری، در اشعارش به احساسات و عشق و وداع و... نیز پرداخته است.

  در این تحقیق به ابعاد و مصادیق اشعار زنانه از دیدگاه فروغ فرخزاد و مرام المصری پرداخته شده است. نتایج نشان داد که میان اشعار فروغ و مرام المصری شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد. می توان گفت شباهت اشعار این دو شاعر از نظر شکلی، مسائلی همچون دیدگاه های عاشقانه نسبت به معشوق، وداع، صداقت و صراحت را بیان کرده است. اما تفاوتهای آنها از نظر ماهوی است که اشعار فروغ سرشار از عشق، احساسات و نمودهای زنانه است و اشعار مصری در خصوص آزادی، جنگ، اسارت و... است. می توان اذعان کرد که تصویرسازی زنانه در اشعار فروغ فرخزاد قویتر از اشعار مصری است. در نهایت میتوان گفت که زمینه های اجتماعی و فرهنگی در اشعار زنانه هردو شاعر بسیار مؤثر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها