همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • vaidya black hole in non-stationary de sitter space: hawking’s temperature

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1037
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   in this paper we present a class of non-stationary solutions of einstein’s field equations describing embedded vaidya-de sitter black holes with a cosmological variable function λ(u). the vaidya-de sitter black hole is interpreted as the radiating vaidya black hole is embedded into the non-stationary de sitter space with variable λ(u). the energy-momentum tensor of the vaidya-de sitter black hole is expressed as the sum of the energy-momentum tensors of the vaidya null fluid and that of the non-stationary de sitter field, and satisfies the energy conservation law. we study the energy conditions (like weak, strong and dominant conditions) for the energy-momentum tensor. we find the violation of the strong energy condition due to the negative pressure and leading to a repulsive gravitational force of the matter field associated with λ(u) in the space-time. we also find that the time-like vector field for an observer in the vaidya-de sitter space is expanding, accelerating, shearing and non-rotating. it is also found that the space-time geometry of non-stationary vaidya-de sitter solution with variable λ(u) is petrov type d in the classification of space-times. we also find the vaidya-de sitter black hole radiating with a thermal temperature proportional to the surface gravity and entropy also proportional to the area of the cosmological black hole horizon.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها