• ارتباط سبک مدیریتی کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان ابتدایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  ارتباط سبک مدیریتی کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان ابتدایی

  مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که در زمره تحقیقات توصیفی گنجانده می شود. این مقاله با جمع آوری نظرات دانشمندان این عرصه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله ارتباط سبک مدیریتی کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان ابتدایی است. نتیجه این مقاله حاکی از آن است که افزایش سطح مدیریت کلاس درس با تعلل ورزی دانش آموزان رابطه منفی دارد، به عبارتی اگر معلمان در شیوه های مدیریت کلاس درس جدیت به خرج داده و امورات رهبری و مدیریت در کلاس درس را از جنبه های مختلف در دست گیرند، میزان تعلل ورزی در دانش آموزان کاهش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها