• مولفه های اجتماعی شدن کودکان از طریق انیمیشن های هالیوودی (دوبله فارسی) در قالب تحلیل انتقادی گفتمان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 623
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مولفه های اجتماعی شدن کودکان از طریق انیمیشن های هالیوودی (دوبله فارسی) در قالب تحلیل انتقادی گفتمان

  هدف از پژوهش حاضر کشف ارتباط بین دیدگاه های فکری-اجتماعی (ایدئولوژیک) و مولفه های اجتماعی شدن (ارزش ها، هنجارها ونقش ها) غرب با ساختارهای گفتمان مدار در انیمیشن های هالیوودی است. به این منظور تحقیق حاضر با رویکرد کیفی و روش تحلیل انتقادی گفتمان و با استفاده از الگوی پدام (روش عملیاتی فرکلاف) صورت گرفته است. در بخش کتابخانه ای نیز اسناد مورد مطالعه، با استفاده از قاعده حداکثر تنوع و رعایت اصل اشباع نظری در انتخاب نمونه، به صورت هدفمند انتخاب شده اند. رویکرد تجزیه و تحلیل داده نیز توصیفی-تفسیری است.

  به این منظور تعداد 3 انیمشین تولیدی شرکت های هالیوودی: والت دیزنی، دریم ورکس و پیکسار تولید سال 2013 به صورت هدفمند انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که  وابستگی ارزش ها و هنجارها و نقش ها در انیمیشن ها به گونه ای است که کاملاً مطابق با ویژگی های فرهنگی و پیشینه تاریخی و فلسفی جامعه غرب طراحی شده است و غالب محورهای مولفه های اجتماعی آن عبارتند بودند از: رقص و موسیقی، شراب و مد، قانون مداری و رهبری و توجه به حیوانات. محتوای انیمیشن ها به صورت پنهان تبلیغ کننده فلسفه اگزیستانسیالیسم، ماتریالیسم و بی دینی است. فمینیسم و داروینسیم و اسطوره گرایی و یهودی گرایی نیز در انیمیشن ها به صورت پنهان نهادینه شده بود. درک نقش جنسیتی  و نقش های خانوادگی، مبحث انتخاب شغل و برخی معلومات عمومی، در انیمیشن ها (به عنوان مولفه های اجتماعی شدن) بیشتر مورد توجه قرار گرفته بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها