حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات شهری در مناطق شهری کلان شهر اهواز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 260
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634310514

  تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات شهری در مناطق شهری کلان‌شهر اهواز

  در این پژوهش هدف تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات شهری در مناطق شهری کلان‌شهر اهواز می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازنظر روش، ترکیبی از روش‌های توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده‌ها از شیوه‌ی کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است. برای سنجش کیفیت خدمات شهری از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شده است. تعیین حجم نمونه آماری آن با استفاده از روش کوکران 350 نفر و روش نمونه‌گیری با استفاده از روش تصادفی ساده بدون جایگزینی انجام شد. سپس برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ابزار آماری spss و ترسیم نمودار از نرم‌افزار excel استفاده گردیده است.

  نتایج نشان داده که در منطقه 1، شاخص‌های فرهنگی-ورزشی و تأسیسات و تجهیزات در اولویت بیشتری برای بسترسازی قرار دارند. در منطقه 2، خدمات بهداشتی-درمانی، آموزشی و حمل‌ونقل در وضعیت مناسبی قرار دارند و شاخص‌هایی چون پارک و فضای سبز و تأسیسات و تجهیزات در این منطقه از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند. در منطقه 3، شاخص مسکونی و آموزشی وضعیت مناسب‌تری نسبت به شاخص‌های دارند. در منطقه 4، مؤلفه‌های تجاری و مسکونی نسبت به دیگر مؤلفه‌های خدمات شهری وضعیت بهتری دارند. در منطقه 6، وضعیت حمل‌ونقل و تا حدودی فرهنگی-ورزشی در سطح مناسبی قرار دارند. در منطقه 7، وضعیت شاخص‌های خدمات شهری نامناسب می‌باشد و در بررسی شاخص‌ها در منطقه 8، نشان می‌دهد که شاخص مسکونی و حمل‌ونقل وضعیت مناسب‌تری نسبت به دیگر شاخص‌ها دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها