حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 354
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  طراحی الگوی تلفیقی مدیریت استعداد به روش تحلیل مضمون

  زمینه و هدف: در دنیای رقابتی پیش روی سازمان‌های امروزین «جنگ بر سر استعدادها» موجب شده جذب، بهره‌برداری و توسعۀ کارکنان کلیدی به اولویتی مهم برای سازمان‌های پیشرو تبدیل شده است و انجام مؤثر آن به الگویی مناسب نیاز دارد. از این رو، پژوهش حاضر به ارائۀ الگویی تلفیقی برای مدیریت استعدادها در سازمان پرداخته است. روش‌شناسی: این پژوهش دارای از  نظر رویکرد استقرایی، از نظر  هدف کاربردی و از نگاه نوع داده‌ها کیفی است.

  منابع اطلاعاتی آن را مقاله‌های منتشر شده در زمینۀ مدیریت استعداد تشکیل می‌دهند و با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 33 مقاله وارد فرایند تحلیل شده است. داده‌ها با استفاده از ابزار فیش‌برداری گردآوری و با تکنیک تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: الگوی تلفیقی مدیریت استعداد از هفت مقولۀ اصلی تشکیل شده که عبارت‌اند از: شناسایی و کشف منابع استعداد، جذب منابع استعداد، انتخاب منابع استعداد، توسعه منابع استعداد، حفظ و نگهداشت منابع استعداد، ارزیابی منابع استعداد و نتایج حاصل از منابع استعداد. نتیجه‌گیری: تلاش برای مدیریت همه‌جانبۀ کارکنان کلیدی می‌تواند مزیت رقابتی پایداری برای سازمان فراهم سازد. الگوی تلفیقی ارائه شده در این پژوهش می‌تواند راهنمای عمل مدیران منابع انسانی در این زمینه باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها