حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش وپرورش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  طراحی الگوی نهادگرایی نظام مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش

  زمینه و هدف: برای کسب مشروعیت اجتماعی و تضمین بقای بلندمدت اهداف آموزش‌وپرورش، بایستی هر گونه تحول در اقدام‌های مدیریت منابع انسانی، با بستر نهادی موجود متناسب‌سازی شود. از این رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است، ضمن شناسایی اولویت‌بندی الزامات نهادی آموزش‌وپرورش و مؤلفه‌های آن، الگوی مدیریت منابع انسانی متناسب با این الزامات نهادی طراحی شود. روش: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی ـ کمّی) و از لحاظ هدف، کاربردی است. نخست، با مرور نظام‌مند ادبیات تحقیق و تحلیل محتوای اهداف سند تحول بنیادین، الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت، سپس با بهره‌گیری از نظر خبرگان و ارزیابی روایی محتوا، تبیین شد.

  به‌منظور کاربردی‌کردن الگو، 219 پرسش‌نامه بین مدیران ارشد، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران وزارت آموزش‌وپرورش به‌روش تصادفی طبقه‌ای توزیع شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل عاملی تأییدی صورت گرفت. در نهایت، برای دستیابی به مناسب‌ترین ترکیب از ابعاد الگو، از نظام خبره فازی استفاده شد. یافته‌ها: الگوی نهادگرایی مدیریت منابع انسانی در آموزش‌وپرورش، در قالب 7 مقوله اصلی، 24 مؤلفه و 68 شاخص شناسایی شد. اولویت‌بندی الزامات نهادی نشان داد که در الگوی مدیریت منابع انسانی آموزش‌وپرورش، به‌ترتیب فشارهای هنجاری، فشارهای اجباری و فشارهای تقلیدی، بیشترین تأثیر را می‌گذارند. نتیجه‌گیری: برای دستیابی به ترکیب بهینه و هم‌سویی شیوه‌های منابع انسانی و نیز، توجه به ترکیبات متفاوت الزامات نهادی در هریک از ابعاد مدیریت منابع انسانی نیاز است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها