• بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر متغیرهای درون زای قابلیت های شرکت و خلق ارزش مشترک و تأثیر آنها بر مدل ارزش ویژۀ برند آکر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 405
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تأثیر رسانه های اجتماعی بر متغیرهای درون زای قابلیت های شرکت و خلق ارزش مشترک و تأثیر آنها بر مدل ارزش ویژۀ برند آکر

   ارزش ویژۀ برند، برای ایجاد وفاداری در بین مصرف کنندگان نسبت به برند از دو فاکتور اصلی بهره می‌برد. استفاده از مشتریان در خلق ارزش مشترک و تمهیداتی برای افزودن بر ارزش مشتری دو ابزار اصلی است که در مدل ارزش ویژۀ برند آکر بر آن تأکید شده است. تحقیقات متعددی در زمینۀ ارزش ویژۀ برند با بهره‌گیری از مدل آکر انجام شده است. اما در هیچکدام از این تحقیقات، تأثیر رسانه‌های اجتماعی، بر خلق ارزش مشترک با مشتری و بر ارزش مشتری و درنهایت بر ارزش ویژۀ برند، مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراین، بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر مدل آکر هدف اصلی این تحقیق بوده است. روش شناسی این تحقیق از طریق مدل معاملات ساختاری، و مورد کاوی این تحقیق، در صنعت تنقلات و شرکت لینا بوده است.

  در تحلیل های انجام شده، شاخص نکویی برازش بیش از 80% بدست آمد، که نشان دهندۀ تأثیر رسانههای اجتماعی بر ارزش ویژۀ برند در مدل آکر است. رسانه‌های اجتماعی با آگاهی بخشی از ترکیبات تشکیل دهندۀ محصولات نهایی و جمعآوری و انتقال نظرات مصرف کنندگان نهایی به شرکت تولیدی، از طرفی باعث افزایش وفاداری مشتریان به برند شرکت می شوند، و از طرف دیگر، با انتقال ایدهها و خواستههای مشتریان، باعث تولید محصولاتی بنا به نیاز و طبق سلیقۀ مصرف کنندگان می شوند. که درنهایت باعث، ارتقاء و بهبود ارزش ویژۀ برند میشوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها