• بهینه سازی رنگرزی الیاف پشم با روناس و سطح فعال ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 699
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  روناس از مهمترین گیاهانی است که رنگ در ریشه دارد و در رنگرزی سنتی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تحقیق با بررسی شرایط مختلف حمام رنگرزی، دما و زمان رنگرزی، دما و زمان عصاره‌گیری، نوع سطح فعال و ph حمام رنگرزی بر روی میزان جذب رنگزا و خواص ثباتی کالاهای رنگرزی شده از قبیل ثبات شستشویی و اثر لکه‌گذاری و ثبات سایشی مورد بررسی قرار گرفته و شرایط بهینه رنگرزی بدست آمده است. قدرت رنگی(k/s) و نمونه‌های پشمی رنگرزی شده در سیستم cie (l* a* b* )  با استفاده از اسپکتروفتومتر انعکاسی اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که شرایط بهینه رنگرزی عبارت از دمای جوش (80 درجه سانتی گراد)، زمان 60 دقیقه، دمای عصاره‌گیری 50 درجه سانتی گراد، زمان 30 دقیقه برای عصاره‌گیری، 5.0 درصد سطح فعال آنیونی وph  5 است. قدرت رنگی نمونه‌ها بسیار خوب بودند. نتایج حاصل از اندازه‌گیری خواص ثباتی نمونه‌ها نشان داد که ثباتهای شستشویی در حد متوسط تا خوب و ثبات سایشی و لکه‌گذاری در حد خوب تا عالی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها