• ارزیابی کاربرد اسیدآمینه و اسید هیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی mentha piperita l در سطوح مختلف آبیاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/06
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  به‌منظور بررسی اثر کاربرد اسیدآمینه تریپتوفان و اسید هیومیک بر بعضی صفات مورفولوژیکی، عملکرد کمی و کیفی گیاه نعناع فلفلی آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کاملا تصادفی در سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهر صاحب از توابع شهرستان سقز در سال 1397 اجرا شد. فاکتور اصلی شامل تیمارهای آبیاری (آبیاری پس از 40، 80، 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر) و فاکتور فرعی شامل محلولپاشی با اسید آمینه تریپتوفان، اسید هیومیک، ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک و شاهد (بدون کاربرد هر نوع کودی) بود. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته، تعداد ساقه‌های فرعی، تعداد پنجه، قطر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ، وزن تر و خشک بوته و عملکرد اسانس برداشت اول در آبیاری پس از 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک نسبت آبیاری پس از 80 و 40  میلی‌متر تبخیر کاهش معنی‌داری داشتند.

  بیشترین تعداد ساقههای فرعی، تعداد ساقههی فرعی گلدار، قطر ساقه، تعداد پنجه، وزن خشک برگ، وزن خشک تک‌بوته، درصد اسانس برداشت دوم و عملکرد اسانس برداشت اول با کاربرد ترکیبی تریپتوفان و اسید هیومیک به‌دست آمد. بیشترین تعداد برگ برای کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه تریپتوفان در سطح آبیاری 40 میلی‌متر تبخیر از تشتک ثبت شد. بیشترین عملکرد ماده خشک در هردو برداشت با کاربرد ترکیبی از تریپتوفان و اسید هیومیک در سطح آبیاری 40 میلی‌متر تبخیر از تشتک و کمترین مقدار در  سطح آبیاری 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک بدون محلول‌پاشی تولید شد. بیشترین درصد اسانس در تیمارهای بدون محلول‌پاشی در آبیاری پس از 120 میلی‌متر تبخیر از تشتک (78/0 درصد) و کاربرد جداگانه تریپتوفان (77/0 درصد) و اسید هیومیک (76/0 درصد) در آبیاری پس از 80 میلیمتر تبخیر از تشتک (بدون تفاوت معنی‌دار با یکدیگر) به‌دست آمد. کاربرد تلفیقی تریپتوفان و اسید هیومیک و کاربرد جداگانه اسید هیومیک در آبیاری پس از 40 میلیمتر تبخیر از تشتک و کاربرد تلفیقی تریپتوفان و اسید هیومیک در آبیاری 80 میلیمتر تبخیر از تشتک به‌طور مشترک بیشترین عملکرد اسانس در برداشت را نشان دادند و کمترین آن در آبیاری 120 میلیمتر تبخیر از تشتک بدون محلولپاشی مشاهده شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها