• بررسی ارتباط میان عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/09/17
  • تعداد بازدید: 268
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی ارتباط میان عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام

  در این پژوهش سیاست های پولی و مالی که در ایران به عنوان ابزار در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارند معرفی می شود و خطر ریسک سوقط قیمت سهام نیز در بازار بورس به عنوان متغیر وابسته انتخاب می شود. دوره مورد بررسی در این تحقیق از مرداد ماه سال 1376 تا انتهای سال 1396 به صورت داده های ماهانه می باشد؛ بنابراین تعداد مشاهدات برای هر یک از متغیرهای مورد بررسی 248 عدد می باشد.

  از تجزیه و تحلیل سری زمانی و خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی برای بررسی ارتباط میان متغیرها استفاده گردید. در نهایت در تخمین مدل مشخص شد که تنها شاخص عرضه پول ناشی از سیاست بانک مرکزی بر ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر گذار نیست که آن نیز به دلیل هم خطی بین متغیرهای مستقل که سیاست های اقتصادی هستند رخ داده است. از سوی دیگر عرضه پول ناشی از صادرات نفتی، تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عرضه ی اوراق قرضه و عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار بر ریسک سقوط قیمت سهام دارای تاثیر معنی دار می باشند؛ بنابراین دولت ایران اشراف و کنترل کاملی بر بورس واراق بهادار دارد و می تواند با ثبات در انتخاب و پیاده سازی سیاست های اقتصادی، به افزایش ثبات در بازار کمک نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید