• بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و ویژگی های شرکت بر کیفیت درآمد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/18
  • تعداد بازدید: 147
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تأثیر پرداخت سود سهام و ویژگی های شرکت بر کیفیت درآمد

  این مطالعه تجربی عمدتاً به بررسی تأثیر پرداخت سود تقسیمی و پنج ویژگی شرکت (اندازه شرکت، اهرم شرکت، عملکرد شرکت، شکل قانونی و کیفیت حسابرسی) بر کیفیت سود فعالترین شرکت های فهرست شده می پردازد. در کشور ایران. نمونه ای از 200 مشاهدات سال شرکت طی چهار سال از 1390 تا 1398 استفاده شد. رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی  برای رگرسیون شش متغیر مستقل در کیفیت سود شرکت ها از طریق عدم مدیریت سود شرکت ها که از طریق اقلام تعهدی اختیاری  برآورد شد، مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج اصلی نشان می دهد که برخی از واگرایی در شیوه های مدیریت سود در چهار سال وجود دارد و ممکن است نشان دهد که مدیریت سود توسط شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به ویژه در دو سال اول (1390 و 1391) وجود دارد. با این حال، روش های مدیریت سود نسبتاً کمتری در دو سال گذشته (1397 و 1398) مشاهده شده است. نتایج همبستگی تعدادی از روابط مهم بین مدیریت سود و سه متغیر مستقل (اهرم شرکت، شکل قانونی و کیفیت حسابرسی) را نشان می دهد. نتایج رگرسیون چندگانه سلسله مراتبی با نتایج بدست آمده از طریق همبستگی پیرسون مطابقت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها