• عوامل موثر بر قصد کارآفرینی فارغ التحصیلان رشته علوم ورزشی و تئوری رفتار برنامه ریزی شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/12/21
  • تعداد بازدید: 331
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  عوامل موثر بر قصد کارآفرینی فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی و تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده

  هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد کارآفرینی فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی و تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر فارغ‌التحصیلان رشته علوم ورزشی دانشگاه ­های سراسری سطح شهر تهران بود؛ که تعداد 120 نفر بصورت روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند.

  ابزار اندازه‌گیری این پژوهش پرسشنامه استاندارد می باشد. که توسط پژوهشگران مختلف روایی سنجی و پایایی سنجی شده است. به‌منظور تائید یا رد رابطه میان متغیرهای مطرح پس از محاسبه ضریب همبستگی و تعیین شدت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته، از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید.

  با توجه به تفاوت میان متغیرها از آزمون فریدمن به‌منظور اولویت‌بندی متغیرها استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد ابعاد تئوری رفتار برنامه ریزی شده با قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت‌بدنی رابطه معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد، سه بعد تئوری رفتار برنامه ریزی شده شامل نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی بر قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی تاثیر معناداری داشت. همچنین نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد تئوری رفتار برنامه ریزی شده نشان داد به ترتیب نگرش نسبت به رفتار، کنترل رفتاری درک شده و هنجارهای ذهنی دارای بالاترین اولویت بودند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها