• بررسی رابطه بین سوادرسانه ای، خودمراقبتی و سلامت روان در بین دانش آموزان متوسطه دوم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/01/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/28
  • تعداد بازدید: 621
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی رابطه بین سوادرسانه ای، خودمراقبتی و سلامت روان در بین دانش آموزان متوسطه دوم هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

  هدف از این مقاله بررسی رابطه بین سوادرسانه ای، خودمراقبتی و سلامت روان در بین دانش آموزان متوسطه دوم بود. در این مطالعه توصیفی - همبستگی 313 دانش آموز دختر و پسر دوره دوم متوسطه هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش ناحیه2 شهرستان خرم آباد به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند و جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه سواد رسانه ای، خودکارآمدی و سلامت روان استفاده شد.

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26 و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان (enter)  انجام گردید. نتایج نشان داد که سواد رسانه ای نقش موثری در کاهش آسیب های رسانه های نوظهور و استفاده نقادانه و هوشمندانه از آن ها را به وجود آورده است . دانش آموزانی که از سواد رسانه ای درک بیشتری دارند عملکرد خودمراقبتی در آن ها در برابر آسیب های رسانه های نو بالاتر است و در نتیجه از سلامت روانی خوبی برخوردار هستند. لذا توصیه می گردد برای بهبود سلامت روان، کاهش آسیب های اجتماعی وکاهش افت تحصیلی به سواد رسانه ای و آموزش آن در مدارس اهمیت بیشتری داده شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها