حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • پدیدارشناسی معماری ادراکات چند حسی در اندیشه های یوهانی پالاسما

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/11
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  پدیدارشناسی معماری ادراکات چند حسی در اندیشه‌های یوهانی پالاسما

  امروزه در حوزه معماری، نگرش تفسیری سعی در بازنگری به تعریف مکان و ادراک جسمانی و احیای معنای مستتر در فضاهای انسان‌ساخت دارد. این مقاله به نقش بدن انسان در ادراک فضای خلق شده از منظر اندیشه‌های یوهانی پالاسما می‌پردازد. میزان حضور پذیری و ظرفیت و قابلیت تحرک پذیری بدن در فضای ساخته‌شده و نیز میزان تاثیرگذاری فضای پر و خالی بر ابعاد بدن مخاطب را می‌توان از ویژگی‌های اصلی معماری به شمار آورد.

  لذا ابتدا جایگاه پدیدارشناسی معماری را که به معنای نگریستن به معماری از درون تجربه آگاهانه است و به حضور وجودی انسان در جهان توجه دارد را مورد تدقیق قرار دادیم و سپس به موضوع ادراکات چند حسی در معماری که در فرایندهای پردازش ذهنی و بازنمایی، مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند، پرداختیم. این تحقیق با تاکید بر وجه کیفی و توصیفی شناخت مکان با توجه به رویکردهای ارائه‌شده توسط یوهانی پالاسما و از منظر پدیدارشناسی ادراکات چند حسی در فضای زیستی انجام گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها