• بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 221
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تاخیرهای بیش از حد در گزارش های مالی باعث می شود تا استفاده کنندگان دسترسی یکسانی به اطلاعات شرکت نداشته و محتوای اطلاعاتی صورت های مالی کاهش یابد. تاخیر در گزارشگری مالی، باعث کاهش کیفیت سود، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی و عدم قطعیت در مورد ارزیابی سرمایه گذاری ها می گردد.

  از این رو هدف پژوهش بررسی اثر تعدیلی پیچیدگی حسابرسی بر رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاخیر در گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده‌های آن از صورت‌های مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران استفاده‌شده است.

  نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 الی 1397 می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که استقلال هیات مدیره دارای رابطه منفی و معنادار با تاخیر گزارش حسابرسی است. اندازه کمیته حسابرسی موجب افزایش تاخیر در گزارش حسابرسی می شود و پییچدگی حسابرس رابطه ی بین اندازه کمیته حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی را تعدیل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید