• شناسایی راهبردهای توسعه و بهبود معیشت عشایر استان ایلام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/18
  • تعداد بازدید: 189
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  شناسایی راهبردهای توسعه و بهبود معیشت عشایر استان ایلام

  مطالعه حاضر با هدف کلی شناسایی راهبردهای توسعه و بهبود معیشت در عشایر  استان ایلام انجام شده است. در این راستا 31 پرسشنامه تحلیل سوات میان کارشناسان اداره ی کل امور عشایر استان ایلام و کارشناسان اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام توزیع و تکمیل گردید و از طریق پرسشنامه، مصاحبه و طوفان فکری 51 گزینه عوامل داخلی (قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت و تهدید) شناسایی شدند به طوریکه نتایج بدست آمده از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان داد که امتیاز وزنی (نهایی) عوامل درونی عشایر 2.72 می‌باشد.

  براساس همین نتایج ، امتیاز وزنی(نهایی) نقاط ضعف و نقاط قوت به ترتیب 0.93 و 1.79 بود که این خود نشان دهنده غلبه قوت ها بر ضعف ها است. در حالیکه بر اساس امتیاز وزنی (نهایی) عوامل بیرونی 2.64 است که امتیاز وزنی (نهایی) فرصتها و تهدیدهابه ترتیب، 1.85 و 0.79 نشان داده شده است. با تشکیل ماتریس ie، راهبرد تهاجمی به عنوان اولین راهبرد در فرآیند برنامه ریزی برای توسعه عشایر استان ایلام حاصل شد که با تمرکز بر روی نقاط قوت داخلی و فرصت ها عوامل خارجی استوار است.

  از این رو، را هکارهایی متناسب با این راهبرد جهت بهبود معیشت عشایر منطقه استان ایلام مورد توجه قرار گرفت. فزون بر آن، ترسیم برنامه فضایی یا آمایشی با هدف شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در هر سامانه عشایری با مشارکت عشایر و برنامه ریزان برای بهبود معیشت آنها و حفظ این جامعه کهن توصیه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها