• بررسی رابطه ی اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/25
  • تعداد بازدید: 198
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه ی اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  این مطالعه به بررسی رابطه ی اعضای هیئت مدیره و کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. شرکت هایی که از سال 1394 تا 1400 عضو بورس هستند به عنوان جامعه آماری پژوهش حاضرانتخاب شدند که از این شرکت ها بر اساس معیارهای غربالگری شده تعداد 120 شرکت به عنوان نمونه آماری مشخص شده است.

  نتایج و شواهد تجربی نشان می دهد که بین اندازه هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین استقلال هیات مدیره و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. بین شکل کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. بین تاثیر کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها