حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بایسته های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/08/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/14
  • تعداد بازدید: 159
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 66193590

  بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم

  زمینه و هدف: امروزه نسل‌های مختلفی از کارکنان در محیط‌های کاری وجود دارد. هر نسل ویژگی‌های خاص خود را دارد و مدیریت موثر این نسل‌ها، دغدغه مهمی برای سازمان‌هاست. از این رو، شناخت و فهم این ویژگی‌ها به‌منظور مدیریت‌کردن نسل‌ها ضروری است. مدیریت عملکرد، یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی است؛ از این رو در پژوهش حاضر، به بررسی مدیریت عملکرد کارکنان نسل z پرداخته می‌شود؛ نسلی که بعد از نسل y شکل گرفت و مطالعات چندانی روی آن‌ها انجام نشده است. بنابراین هدف این پژوهش، شناسایی بایسته‌های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل z در بازار سرمایه است.

  روش: بدین منظور از روش تحلیل تم، به‌عنوان یکی از روش‌های تحقیق کیفی استفاده شده است. پارادایم پژوهش، تفسیری است. از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، به‌عنوان ابزار پژوهش جهت جمع‌آوری داده‌های اولیه از کارکنان نسل z در بازار سرمایه استفاده شد. این کارکنان از طریق نمونه‌گیری هدفمند از نوع حداکثر تنوع انتخاب شدند.

  یافته‌ها: از مجموع 26 مصاحبه و تحلیل آن‌ها، 4 تم اصلی، 12 تم فرعی و 114 تم پایه شناسایی شد که بر چهار مرحله اصلی مدیریت عملکرد مبتنی است.

  نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده اهمیت هر چهار مرحله سیستم مدیریت عملکرد برای کارکنان نسل z است. ناکامی مستمر سازمان‌ها در پیاده‌سازی استاندارد این سیستم، به پیامدهای مخربی از قبیل ترک خدمت کارکنان منجر خواهد شد. در انتهای مقاله، به محدودیت‌های پژوهش اشاره شده و پیشنهادهایی برای پژوهش‌‌های آینده ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها