• بررسی فاکتورهای موثر در میزان تولید هوای مازاد در واحدهای صنعتی استان اصفهان با کاربرد آنالیز خط مرزی (بررسی هوای مازاد در واحدهای صنعتی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/18
  • تعداد بازدید: 233
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی فاکتورهای موثر در میزان تولید هوای مازاد در واحدهای صنعتی استان اصفهان با کاربرد آنالیز خط مرزی (بررسی هوای مازاد در واحدهای صنعتی)

  به منظور بررسی تلفات انرژی در بویلرهای نیروگاهی به ‌ویژه تلفات ناشی از عدم تنظیم نسبت هوا به سوخت در واحدهای صنعتی پرسشنامه‌ای براساس مشخصات واحدهای صنعتی همچون محل نمونه‌برداری، درجه حرارت محیط، سطح مقطع دودکش، قطر نازل انتخابی، میزان رطوبت نسبی، دمای گاز خروجی دودکش، دبی گاز خروجی در شرایط استاندارد، دبی گاز خروجی، سرعت گاز خروجی، حجم مکش شده در شرایط استاندارد، حجم مکش شده، وزن اولیه فیلتر، وزن ثانویه فیلتر و اختلاف وزن فیلتر، میزان ذرات معلق خروجی دودکش تر و میزان ذرات معلق خروجی دودکش خشک تهیه گردید.

  زمان نمونه‌برداری اواسط هر فصل و به ترتیب 15 اردیبهشت، 15 مرداد، 15 آبان و 15 بهمن ماه بود. براساس نتایج، با افزایش سطح مقطع دودکش مقدار هوای مازاد افزایش‌ می‌یابد. همچنین با افزایش میزان رطوبت نسبی و دمای گاز خروجی دودکش مقدار هوای مازاد کاهش پیدا می کند که نشان‌دهنده شرایط بهینه است. کاهش قطر نازل انتخابی، کاهش مقدار هوای مازاد را به دنبال دارد. همچنین با افزایش سرعت گاز خروجی مقدار هوای مازاد کاهش پیدا کرد و با افزایش حجم مکش شده در شرایط استاندارد هوای مازاد افزایش پیدا کرد. براساس نتایج بدست آمده، آنالیز خط‌مرزی روشی مناسب برای تعیین اثرات فاکتورهای موثر بر تولید هوای مازاد است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها