• منابع ایجاد حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/09
  • تعداد بازدید: 227
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  منابع ایجاد حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر

  کلمه تصرف ملک غیر درذهن عموم مردم حتی حقوق دانان، جرم تصرف عنا، وانی را متبادر می نمایاند. چون بنابه حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را تصرف کند، علاوه بر این که در مواردی متصرف مستوجب مجازات می باشد، مکلف است عین مال را به صاحب آن بر گرداند. پس این موضوع پشتیبانی و حمایت از یک تأسیس حقوقی به نام "حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر " را غیر متعلقی جلوه می دهد. موضوع حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حوزه عملی دادگاه مبتلی به است و بسیاری از دعاوی حقوقی و کیفری دادسراها و دادگاه ها را به خود مشغول کرده است.

  با این وجود حقوق مکتسبه موصوف از نفلر علمی و پژوهشی در منابع حقوقی اندک مورد بحث و توجه بوده و ابهامات فراوانی در مواد قانونی متنوع مربوطه وجود دارد که نیازمند بررسی و تحلیل و پژوهش واقعی است. هرچند چنین تأسیسی در کتب روایی امامیه به صورت مستقیم وجود ندارد، ولی با تفسیر برخی از اصول و قواعد معتبر و معروف فقه ( قاعده ید) را می توان مبنای فقهی این تأسیس به شمار آورد.

  حقوق مکتسبه متصرف ملک غیر در حقوق فرانسه، به علت حمایت قوی از تصرف صرف جایگاهی ندارد، ولی حقوق موصوف در ایران از دیرباز دارای اهمیت بسزایی بوده و قانون گذار در قوانین روابط مالک و مستأجر ۱۳۳۹ و برخی مقررات دیگر و در قانون اصلاحات ارضی سابق، حسب مورد به علت روابط مالک و زارع و هم چنین حقوق مکتسبه متصرفین موقوفه که به صورت عمده در حوزه اراضی وقف مطرح می باشد هم چون حق ریشه، حقوق متصرف رابه رسمیت شناخته است. با توجه به این نیاز، نیت و هدف اصلی در این مقاله علمی، تجزیه و تحلیل حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیر به ویژه حقوق متصرفین املاک و اراضی موقوفه می باشد، تا بتوانیم راهکاری برای حل اختلاف و چگونگی ایجاد و اعمال و ادامه حقوق مکتسبه متصرفین ملک غیروهم چنین راه های حل تعارض با قانون ابطال فروش اسناد و رقبات موقوفه پیدا نماییم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها