• بررسی نقش و جایگاه خلاقیت و نوآوری در تولید دانش بنیان مربوط به شرکت های تولید کننده سیمان (مطالعه موردی شرکت سیمان خزر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/24
  • تعداد بازدید: 103
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی نقش و جایگاه خلاقیت و نوآوری در تولید دانش بنیان مربوط به شرکت های تولید کننده سیمان (مطالعه موردی شرکت سیمان خزر)

  دراین تحقیق که با هدف تحقق شعارسال اعلام شده توسط مقام معظم رهبری یعنی « سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین » ذکر شده انجام گرفته است؛ ازآنجا که دستیابی به تولید دانش بنیان درگرو ایده پردازی و خلاقیت و نوآوری است؛ محقق با بهره رگیری از پرسشنامه های استاندارد بترتیب؛ میزان انگیزه افراد برای نوآوری درشغلشان همچنین بررسی جو نوآوری درسطح شرکت؛ بررسی میزان حمایت از خلاقیت و نوآوری و ابتکار عمل های شغلی را درکنار بررسی میزان نوآورانه بودن شرکت سیمان خزر و درنهایت به بررسی میزان توجه به نوآوری درکسب و کاراصلی شرکت پرداخته است.

  مساله اصلی این تحقیق چالش های متعددی است که با آن ها روبروست؛ از یک سو طول عمر صنعت، تجهیزات و ابزارتولید را تحت تاثیرقرارداده و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی بویژه الزامات ناشی از تغییرقیمت ها و بالارفتن طبیعی هزینه های تولیدی محیط نامتعادل و پیچیده ای را برای کلیه صنایع تولیدی بویژه سیمان خزر رقم زده است ؛ با توجه به سوال محور بودن وعدم امکان تعریف فرضیه ای طرح نشده بود لذا پاسخ هر 5 سوال درقسمت نتیجه گیری ارائه گردیده است؛ روش تحقیق بکارگرفته شده با توجه به اهداف تحقیق از جمله تحقیقات توصیفی -پیمایشی و از نظر نوع تحقیق کاربردی می باشد.

  چرا که محقق بدنبال استفاده از نتایج حاصل دراجرایی سازی نوآوری است و این پژوهش بستر و زمینه و آمادگی صنعت سیمان خزر برای اعمال خلاقیت و نوآوری در راستای دانش بنیانی را بررسی می نماید. دراین تحقیق برای پاسخگویی به سوالات و دستیابی به اهداف از پرسشنامه های استاندارد ذیل استفاده شده است؛ نتیجه نهایی این بودکه شرکت سیمان خزر برای ورود به بازارصادرات و حفظ پیشتازی درمنطقه گیلان ناچار از توسعه نوآوری و خلاقیت و تبدیل صنعت به شرکتی دانش بنیان است. بنظر محقق دانش بنیانی درشرکت سیمان خزر از طریق گسترش نوآوری و خلاقیت حاصل خواهد گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها