• خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/24
  • تعداد بازدید: 188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02163877101

  خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت، مبانی و آثار

  بعد از پذیرش جدایی اعتباری شخصیت حقوقی شرکت تجاری از شرکا، چالش های گوناگونی در این خصوص فراروی حقوق‌دانان قرار گرفت. یکی از مهم ترین آنها، ابهام در تفکیک مسؤولیت شرکت از شریک یا سهامدار به تبع تفکیک پیشین است.

  هنگامی که شخص حقوقی مرتکب تخلفی می‌شود و ورای آن سهامداران یا شرکایی وجود دارند که اراده اصلی شرکت را هدایت می‌کنند و در رواقع کنترل کننده آن محسوب می‌شوند، قضات با اتکا به مبانی مختلف دست به خرق حجاب شخصیت حقوقی شرکت می‌زنند و مسئولیت را متوجه اصیل واقعی می‌کنند. عبور از شخصیت حقوقی شرکت که حالت استثنایی دارد، از مبانی فکری خاصی تبعیت می‌کند و در آراء دادگاه ها در حال گسترش است. مقاله حاضر به نقد و بررسی یک نمونه از این آراء پرداخته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها