• پاسداشت اصول دادرسی در داوری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/24
  • تعداد بازدید: 157
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02163877101

  پاسداشت اصول دادرسی در داوری

  رأی‌شعبه 265 دادگاه عمومی تهران از جهت‌توجه به جهات‌نامنصوص نادرستی رأی داور شایسته گرامی ­داشت است. این رأی در بخشی که پاسداشت اصول بنیادین دادرسی در داوری را بایسته دانسته است و دربخشی‌دیگر که به‌بایستگی موجه‌و‌مدلل بودن رأی داور اشاره دارد و پاس نداشتن آنها را دستاویز نادرستی رأی داور دانسته، دقیق و درست است و این نکته که این امور از حقوق باشندگان داوری است و بی‌توجهی به آنها خلاف‌مقررات موجد حق است و حقی‌را که قانون‌گذار برای کسان شناخته مورد بی‌مهری قرار داده و این همان بند یک ماده489 قانون آیین‌دادرسی‌مدنی است.

  پس دادرس‌گرامی، هم در راه یافتن دستاویزها و هم در انطباق آن بر قانون، راه را به‌درستی پیموده است. در بخشی که دو بار رأی‌دادن داور را ناهمسو با بنیاد فراغ دادرس دانسته و قاعده‌پیش‌گفته را بدون نص، به‌داوری گسترش داده است از نگاه‌نگارنده ره بدرستی نپیموده و قاعده فراغ دادرس به‌گونه روان در رسیدگی دادرسان‌دولتی، در داوری جریان ندارد، چون‌داوری برپایه آهنگ و خواست دوسو بوده و از بندوبست­ رسیدگی در دادگاه های‌ دولتی‌رها می ­باشد، به‌همین خاطر است که طرفین‌حتی می ­توانند به‌هم داستانی یکدیگر، رأی داور را کلی یا جزئی بی ­اعتبار کنند و قیاس دادرسی و داوری و گسترش فرمان های دادرسی به داوری، آن هم بدون آشکارگویی قانون‌گذار، جایگاه گمان­ مندی و به‌نگاه نگارنده توجیه‌پذیر نیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها