• ارزش و کاربرد تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/09
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  ارزش و کاربرد تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی

  پژوهش حاضر به بررسی ارزش و کاربرد تحلیل حسابرسی برای حسابرسان داخلی پرداخته است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و به لحاظ آنکه وضعیت موجود متغیرها با استفاده از جمع آوری اطلاعات، از طریق اطلاعات گذشته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، از نظر شیوه اجرا، در ردیف مطالعات توصیفی - علّی و از نظر شیوه  گردآوری، در ردیف مطالعات کتابخانه ای قرار گرفته و به منظور یافتن پاسخ سوالات طرح شده؛ اطلاعات 245 پرسشنامه توزیع شده با استفاده از نرم افزار  smart pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته های پژوهش بیان داشت که شرکت هایی که دارای پیچیدگی بیشتر it هستند به احتمال زیاد به استفاده از تجزیه و تحلیل حسابرسی سطح کاربردی بیشتری دست می یابند، ادارات حسابرسی داخلی که صلاحیت تکنولوژی بهتری دارند به احتمال زیاد به استفاده از تجزیه و تحلیل حسابرسی سطح کاربردی بیشتری دست می یابند، شرکت هایی که پشتیبانی مدیریتی قوی تری دارند به احتمال زیاد به استفاده از تجزیه و تحلیل حسابرسی سطح کاربردی بیشتری دست می یابند و شرکت هایی که سطح انگیزش درک شده از استانداردهای حسابرسی بیشتری دارند به احتمال زیاد به استفاده از تجزیه و تحلیل حسابرسی سطح کاربردی بیشتری دست می یابند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها