• تاثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  تاثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  مطالعه حاضر به بررسی تأثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور یافتن پاسخ سوالات طرح شده؛ اطلاعات 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 ) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت.

  یافته های پژوهش بیان داشت که مدیریت سرمایه در گردش و تکنیک های بودجه بندی سرمایه ای، برعملکرد مالی تأثیر مثبت و معنادار و تصمیمات ساختار سرمایه بر عملکرد مالی، تأثیر منفی و معناداری دارد و سیاستهای مدیریتی و حاکمیت شرکتی، بر عملکرد مالی تأثیر معناداری ندارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها