• تحلیل هویت اجتماعی مانلی نیما براساس تحلیل انتقادی گفتمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/14
  • تعداد بازدید: 185
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09141242462

  تحلیل هویت اجتماعی‌ مانلی ‌نیما براساس تحلیل انتقادی‌ گفتمان

  پژوهش حاضر شعر روایی ‌مانلی را به مدد ‌تحلیل انتقادی‌ گفتمان با رویکرد نورمن فرکلاف بررسی می ‏کند و ایدئولوژی نیما و جامعه را در قبال هویت اجتماعی طبقات روشن فکر و محروم جامعه روشن می‏ سازد. از این رو مسئله‌ هویت اجتماعی کنشگران روایت در گفتگوها، صحنه‌سازی‌ این شعر روایی ‌مورد توجه قرار خواهد گرفت.

  پری ‌و مانلی‌ دو شخصیت خیالی ‌بازنمایی از ایدئولوژی و زیست‌جهان جامعه ایرانی در سال های 1324-1336 هستند. نیما در تقابل با گفتمان حاکم و سایر گفتمان‌ها، مانلی را به‌ مدت 1۲ سال می‌آفریند. مانلی نماد گریز از واقعیت و اجتماع به سوی ناکجاآباد (کشور دریا) در روند تحولات اجتماعی است. یأس و گریز مانلی‌ از اجتماع فاسد خود در پایان روایت، به اوضاع جامعه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 شمسی می‌ماند. این اثر نیما سیر سرنوشت جبر طبقاتی را به سوی آرمانشهر توصیف می‏ کند. گردآوری داده‌ها به شیوه اسنادی و هدفمند بوده‌است و متن به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی می‌شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها