12 شماره از این ژورنال منتشر شده است.
 • نشریه علمی نقد و نظریه ادبی
  حوزه های تحت پوشش : زبان و ادبیات فارسی - علوم انسانی
  ترتیب انتشار : دوفصلنامه
  نوع انتشار : آنلاین
  زبان انتشار ژورنال : فارسی
  وب سایت ژورنال : کلیک کنید
  جزئیات بیشتر ژورنال
  • آخرین بروزرسانی : 1401/12/14
  • سال انتشار : 1395
  • محل انتشار : رشت - ایران
  • شاپای الکترونیکی : 98262820
  • ایمیل : naqd[at]guilan.ac.ir
تعداد کل مقالات منتشر شده در این ژورنال : 100 مقاله
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها