• تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش بانوان با تکیه بر چالش چارشنبه های سفید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/24
  • تعداد بازدید: 191
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش بانوان با تکیه بر چالش چارشنبه های سفید

  هدف از انجام این تحقیق تحلیل و بررسی مداخله حقوق جزا در کنترل پوشش بانوان (با تکیه بر چالش چارشنبه های سفید) پوشش بود. رفتار بهنجار و رعایت آن در جامعه اسلامى با عنوان  « حجاب » ( پوشش اسلامى) یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است. برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگى با امنیت، عفت عمومى، سلامت اخلاقى و نظم جامعه دارند که « عدم رعایت حجاب شرعى » در جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست.

  قانون گذار با درک آثار منفى « عدم رعایت حجاب شرعى » و ضرورت رعایت آن، « عدم رعایت این قاعده اسلامی را در معابر و انظار عمومى » جرم شناخته و براى آن مجازات مقرر فرموده است و وفق(تبصره ماده ۶۳۸ ق.م.ا) براى آن ضمانت اجرا در نظر گرفته است. این جرم همچون سایر جرایم، داراى سه رکن قانونى، مادى و روانى است و واجد حیثیت عمومى بوده و غیر قابل گذشت است و از جرایم مطلق و آنى به شمار مى رود، بنابراین نیاز به جرم شناختن این رفتار و تعیین مجازات با توجه به قاعده فقهى و حقوقى « قبح عقاب بلابیان »، « اصل اباحه »، « اصل قانونى بودن جرائم ومجازات ها » آیات قرآنى و روایات تبیین گشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها