• بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون توسط میکروارگانیسم ها

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/24
  • تعداد بازدید: 144
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی سینتیکی تصفیه پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون توسط میکروارگانیسم ها

  در  این تحقیق از فرآیند تصفیه بیولوژیکی هوازی به کمک صافی چکنده برای تصفیه پساب پالایشگاه شیرین سازی گاز کارون اهواز استفاده گردید. تفاوت این فرایند با فرایندهای متداول تصفیه هوازی پساب در این است که در آن از یک باکتری متانوتروف استفاده شده است که علاوه بر تصفیه پساب، یک نوع کود بیولوژیک ارزشمند، تولید می کند.

  بهینه سازی پارامترهای موثر بر فرایند تصفیه پساب در این تحقیق به روش یک متغیر در هر مرحله با بررسی اثر میزان غلظت منابع آمونیوم، فسفر و متانول، میزان تلقیح، زمان ماند هیدرودینامیکی و زمان تخمیر انجام شد. نتایج این بررسی ها نشان داد که شرایط بهینه برای تصفیه پساب شامل استفاده از میزان تلقیح 0.27 گرم بر لیتر، غلظت سولفات آمونیوم 0.25 گرم بر لیتر و غلظت فسفات سدیم 0.1 گرم بر لیتر می باشد که با اعمال این شرایط میزان آلودگی فاضلاب تا سطح استاندارد کاهش می یابد و فاضلاب حاصل نیز حاوی 0.45 گرم بر لیتر جرم خشک باکتری با خاصیت کود بیولوژیکی می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها