• سازمان دهی معنایی اسناد پزشکی با استفاده از رویکرد مبتنی بر هستان شناسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  سازمان دهی معنایی اسناد پزشکی با استفاده از رویکرد مبتنی بر هستان شناسی

  در زمینه سازماندهی متون پزشکی، فعالیت های پژوهشی محدودی انجام شده که هرکدام با رویکردهای متفاوتی سعی در بهبود سازماندهی دسترسی به این متون را داشته اند. با این وجود یک شکاف مهم درپژوهش های انجام شده در این حوزه ملاحظه شده و آن این است که بهره گیری چندانی از تحلیل های معنایی برای سازماندهی اسناد پزشکی صورت نگرفته است. در این پژوهش به منظور رفع این شکاف تحقیقاتی به ارایه روشی برای سازماندهی معنایی اسناد پزشکی با استفاده از رویکرد معنایی مبتنی بر هستان شناسی پرداخته شد که توانست سازماندهی اسناد پیچیده پزشکی را با تکنیک های معنایی بطور موثرتر و کارآمدتر به انجام برساند.

  برای بخش داده های متنی مورد نیاز این پژوهش از مجموعه داده متنی پزشکی medal استفاده شده است. مجموعه داده متنی پزشکی medal ، یک مجموعه داده آموزشی بزرگ برای استفاده در پردازش زبان طبیعی است که برای درک زبان طبیعی پیش از آموزش در حوزه پزشکی طراحی شده است. برای سنجش نتایج حاصله برحسب متریکهای ارزیابی از مقایسه روش پیشنهادی با سه روش دیگر مبتنی بر خوشه بندی fcm بدون آنتولوژی و الگوریتم خوشه بندی em با/ بدون آنتولوژی استفاده شده است.

  نتایج تجربی نشان داد که روش پیشنهادی در بیشتر حالتهای آزمون با متریکهای صحت، دقت و معیار- f از سایر روش های مورد مقایسه بهتر عمل کرده و تنها در بخش کوچکی از آزمایشات، همپای سایر روش ها یا اندکی ضعیفتر عمل کرده است؛ اما بطور میانگین مشاهده شد که روش پیشنهادی دارای برتری قابل ملاحظه ای نسبت به روش های مورد مقایسه بوه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید