• بررسی نقش مدیران در کنترل آسیب های اجتماعی زنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/27
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/27
  • تعداد بازدید: 181
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  بررسی نقش مدیران در کنترل آسیب های اجتماعی زنان

  آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. آسیب های اجتماعی عارضه ای است که همواره کیان جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاریخ، تهدید کرده و سلامت و امنیت اجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است، دچار خدشه نموده است.

  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیران در کنترل آسیب های اجتماعی زنان بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان 150 نفر از دانشجویان دختر که حداقل 6 ماه اخیر از قلیان استفاده کرده بودند، انجام شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عواملی همچون عملکرد شهرداری، عملکرد نیروی انتظامی، عملکرد مرکز بهداشت و عملکرد نهادهای آموزشی می تواند در مدیریت آسیب های اجتماعی در زنان مصرف کننده قلیان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها