• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/04/13
  • تعداد بازدید: 131
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  با توجه به انبوه توجه مدیریتی و علمی به رهبری توسعه اخیرا دیدگاه جدیدی ظهور کرده. این مقاله یک مدل مبتنی بر هویت از توسعه رهبر را پیشنهاد می کند که در حال حاضر مسلم است که مدیران مهارت های رهبری را یاد می گیرند با تمرین و مشاهده و بنابر این بیشتر از تجربیات کلری مستقیم می آموزند.

  در نتیجه یکی از مهمترین پیشرفت ها در توسعه اجرایی تکیه به روش هایی که در محل انجام می شوند بوده است فاصله بین بینش جدید (دانستن) و رفتار جدید (انجام).

  در سال های اخیر دیدگاه جدیدی در حال ظهور است که رهبری را به هویت مرتبط می کند و اهمیت خود پنداره یک رهبر و تمرکز بر شکاف بین انجام دادن و بودن.

  لرد وهال در سال (2005) مدلی از توسعه ای که در آن سیستم های پیچیده تر رفتار مدیر را هدایت می کنند. دانش و ادراکات هویت هایی که در آن نقش ها و مهارت های رهبری برای حس یک فرد محوری تر از خود یک استدلال قانع کننده ای که توسعه مهارتهای رهبری است بطور جدا نشدنی با رشد خود پنداره فرد بعنوان یک رهبر ادغام شده است در حال ظهور است ولی تحقیقات و نظریه پردازی در مورد توسعه رهبری هنوز انجام نشده است.

  فرآیندها و شرایط تعدیل کننده ای و دگرگونی را که این هویت را تشکیل می دهند مشخص کنید.

  هدف ما در این فصل تحکیم و گسترش این خط رو به رشد است. تفکر تحت عنوان توسعه رهبری مبتنی بر هویت.

  مفهوم (رهبر شدن) یک فرآیند است شامل حرکت در مراحل جداسازی، انتقال و ادغام و مشترک با همه آداب گذر.

  این ایده ها به روند تبدیل شدن به یک رهبر و پیشنهاد راه هایی که در آن توسعه رهبری را می توان با طراحی تجربیات و آموزش آن تقویت کرد فرآیند های هویت را در نظر بگیرید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها