• مقایسه روش المان محدود و تفاضل محدود در حل عددی معادله انتشار حرارت یک بعدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 1430
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  در این تحقیق پدیده انتشار حرارت یک بعدی در صفحه به صورت کامپیوتری و به روش المان محدود و تفاضل محدود مدلسازی شده است. برای حل از برنامه نویسی به زبان ++c استفاده شده است. مساله برای گام های زمانی مختلف و با تعداد المانهای متفاوت حل گردیده و نتایج بررسی شده و با نتایج حاصل از حل تحلیلی مقایسه شده است. با انتخاب گام های زمانی مختلف پایداری روش و دقت جوابها بررسی گردیده است. با انتخاب تعداد المانهای مختلف و محاسبه مقدار خطا، میزان تاثیر پذیری دقت جوابها از تعداد المانها بررسی شده است. و همچنین دقت روش المان محدود و تفاضل محدود نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها